LIÊN KẾT TÀI NGUYÊN

TỪ ĐIỂN ANH - VIỆT

Dictionary:
Enter word:
© Cftanhiep Groups 2009

Thông tin

Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

Ảnh ngẫu nhiên

DBP.swf Dien_bien_phu.swf AAA.swf 2014.swf VP_Truong_1.jpg Phong_TV.jpg TB_day_Vat_ly.jpg P_Doi.jpg P1010595.jpg P1010508.jpg P1010501.jpg Nhau.jpg Hoi_dong_SP_Truong.jpg DONG_LE.swf PHONG_NHA.swf Van_nghe_2011.flv Nguoi_thay__Cam_Ly_trinh_bay.swf Top_Ca__Tu_Hao_Nha_Giao_Viet_Nam.mp3 Dong_Le_Yeu_Thuong.mp3

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Ngô Sỹ Cường)

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  ẢNH HOẠT ĐỘNG

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
  Gốc > Tài liệu tham khảo >

  BẢN ĐĂNG KÝ HỌC TẬP LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH NĂM 2014

  ĐẢNG BỘ XÃ MAI HOÁ                      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

  CHI BỘ TRƯỜNG THCS MAI HOÁ

   ------*-----                                                                   Mai Hóa, ngày 25  tháng 06 năm 2014

   

  BẢN TỰ ĐĂNG KÝ VÀ ĐÁNH GIÁ

  Làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên.

   

   

            Kính gửi:   Chi bộ trường THCS Mai Hoá, Đảng bộ xã Mai Hoá.

   

  Họ và tên: Mai Xuân Hiểu.

  Sinh ngày: 25/04/1976.

  Ngày vào đảng: 18/03/2002, ngày chính thức: 18/03/2003.

  Chức vụ: Bí thư chi bộ-PHT PTT THCS Mai Hoá.

  Hiện sinh hoạt tại chi bộ:  trường THCS Mai Hóa.

  Nhiệm vụ được giao: Bí Thư Chi bộ - PHT-PTT THCS Mai Hóa.

   

  Thực hiện Hướng dẫn số 08-HD/TG ngày 06/6/2014 của Ban Tuyên giáo huyện ủy Tuyên Hóa về việc  về việc triển khai chuyên đề“ cán bộ, đảng viên trong chi bộ nêu cao tinh thần trách nhiệm học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tôi nghiêm túc tự đánh giá và đăng ký làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh như sau:

  1. Nhận thức của bản thân về ý thức trách nhiệm làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.  

      Việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” là tầm quan trọng, hết sức có ý nghĩa, nhất là trong thời kỳ đổi mới và phát triển. Do đó, ở mỗi người đều phải có trách nhiệm trong việc xây dựng và bảo vệ tổ quốc; Với trách nhiệm của cá nhân là một đảng viên, nhận thức rõ trách nhiệm và nghĩa vụ của cá nhân trong công việc của mình làm không vì lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm, làm ảnh hưởng đến tư cách, đạo đức của người đảng viên.

  * Về tinh thần trách nhiệm và sự cần thiết phải nêu cao tinh thần trách nhiệm.

  Trách nhiệm là điều phải làm, phải gánh vác hoặc phải nhận lấy về mình.

  Tinh thần trách nhiệm khác với ý thức trách nhiệm. Tinh thần trách nhiệm là kết quả nhận thức đúng đắn về trách nhiệm của con người, từ đó chi phối hành động tích cực, tự giác của con người. Trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, Người đã chỉ rõ: Đạo đức công dân là tuân theo pháp luật nhà nước; tuân theo kỷ luật lao động; giữ gìn trật tự chung,.. đó là đóng góp (nộp thuế) để xây dựng lợi ích chung.

  Người yêu cầu cán bộ, đảng viên phải có đạo đức cách mạng, vì những cán bộ, đảng viên là những người tiên tiến trong xã hội, phải đi trước để mọi người noi theo. Ra sức làm việc cho Đảng, thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng. Đặt lợi ích của Đảng và của nhân dân lao động lên trên, lên trước lợi ích riêng của cá nhân mình.

  Trách nhiệm của cán bộ, đảng viên là tổ chức vận động nhân dân, hướng dẫn, giảng giải cho dân, làm cho dân hiểu rõ hình hình và định hướng theo đường lối của Đảng.

  * Quan điểm của Hồ Chí Minh về nội dung nêu cao tinh thần trách nhiệm.

   Tích cực, tự giác thực hiện nhiệm vụ được giao, nghĩa là: Bất kỳ được giao việc gì, to hay nhỏ, khó hay dễ, cũng phải đưa cả tinh thần, lực lượng ra làm cho đến nơi, đến chốn; vượt qua mọi khó khăn gian khổ làm cho thành công. Phải có gan phụ trách, dám nghĩ, dám làm, chủ động sang tạo để có kết quả cao nhất.

  Nêu cao tinh thần trách nhiệm là phải làm tròn trách nhiệm của mình một cách tự giác, theo lương tâm, lương tri; làm việc theo nhu cầu nội tâm cá nhân.

   Ý thức đúng đắn về trách nhiệm của mình trên mọi cương vị, vị trí công tác, nghĩa là: Ở cương vị nào, ở điều kiện hoàn cảnh nào cũng phải nêu cao tinh thần trách nhiệm; phải cố gắng, chuyên tâm làm việc, không chủ quan, đại khái.

   Nắm vững chính sách và thực hiện đường lối quần chúng, nghĩa là: Cán bộ phải nghiên cứu, hiểu rõ, thấm nhuần chính sách ấy; nắm chắc hoàn cảnh thiết thực của đơn vị mình, địa phương mình, rồi đặt kế hoạch rõ rang, tỉ mỉ, thiết thực để giải thích, tuyên truyền, cổ động quần chúng, làm cho mọi người hiểu rõ và ủng hộ chính sách của Đảng và nhà nước như là của họ, thi đua thực hiện đầy đủ, như thế là làm tròn nhiệm vụ.

   Trái ngược với tinh thần trách nhiệm là bệnh quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan, hấp tấp, tự tư tự lợi, cụ thể là: Quan liêu là xa rời thực tế, xa rời quần chúng nhân dân, xa rời mục tiêu lí tưởng của Đảng. Quan liêu dẫn tới chủ quan, mệnh lệnh, hấp tấp, khi gặp khó khăn thì dễ dao động, ngả nghiêng,.. 

  2. Liên hệ trách nhiệm của bản thân.

  a. Ưu điểm:

   Về tinh thần trách nhiệm đối với cơ quan với nhiệm vụ được giao. Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm và chịu trách nhiệm  trong công việc được giao, không đùn đẩy cho tập thể cho người khác. Đối với Đảng hết lòng phục vụ tổ quốc, phục vụ nhân dân, coi trọng và bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng. Trong công việc, hết lòng vì học sinh thân yêu.Tích cực tự giác thực hiện nhiệm vụ được giao. Tích cực chống các biểu hiện quan liêu, tự tư tự lợi, không xu nịnh, không kéo bè, kéo cánh, thẳng thắn trung thực trong công tác cũng như trong cuộc sống hàng ngày. Thực hiện nghiêm túc chính sách, pháp luật của nhà nước. Thực hiện tốt nghĩa vụ công dân. Có ý thức gần dân, lắng nghe ý kiến nhân dân, không gây phiền hà nhân dân.

  b. khuyết điểm:

   Công tác đấu tranh tự phê bình và phê bình góp ý cho cán bộ, đảng viên đôi lúc chưa thực sự thẳng thắn. Công tác chỉ đạo duy trì số lượng chưa thực sự tốt, tình trạng học sinh bỏ học còn xẩy ra; việc gần gủi nhân dân để lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân chưa thật thường xuyên; việc tham gia sinh hoạt và đóng góp ý kiến nơi cư trú chưa nhiều.

  3. Đăng ký phấn đấu, rèn luyện của bản thân theo tấm gương, đạo đức Hồ Chi Minh trong năm 2014:

  * Về tư tưởng chính trị :

  Với vai trò là bí thư chi bộ bản thân đăng ký tiếp tục thực hiện kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; đi đầu trong đấu tranh đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

  Bản thân luôn sống gương mẫu trong thực hiện, tuyên truyền đến gia đình và nhân dân nơi cư trú về bảo vệ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đặt lợi ích của Đảng, Nhà nước và của nhân dân lên trên lợi ích cá nhân, gia đình.

  * Về đạo đức, lối sống, tác phong :

  Luôn thực hiện nghiêm Quy định 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm và Hướng dẫn số 03-HD/UBKTTW ngày 15-3-2012 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

  Bản thân luôn làm tốt việc đi đầu trong đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; sẵn sàng nhận và chịu trách nhiệm khi tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và quyết tâm sửa chữa, khắc phục.

  Thực hiện việc nêu gương về đức khiêm tốn, giản dị, cuôc sống riêng trong sáng lành mạnh; tác phong sâu sát thực tế, gần gũi để thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng chính đáng của hội viên và quần chúng, trước hết trong tổ chức, cơ quan, đơn vị công tác và nơi cư trú.

  Bản thân kiên quyết không nhận quà biếu với động cơ vụ lợi dưới mọi hình thức; không để cho người thân lợi dụng quyền hạn của mình để trục lợi.

  * Về tự phê bình, phê bình

  Trong tự phê bình và phê bình bản thân phải thực sự cầu thị, tự giác, trung thực, chân thành, công tâm và có tính xây dựng không hữu khuynh, né tránh, chạy theo chủ nghĩa thành tích; khi có khuyết điểm phải nhận khuyết điểm, nhận trách nhiệm và phải có kế hoạch sửa chữa.

  Trong quan hệ với đồng chí đồng nghiệp, đảng viên trong chi bộ có tình đồng chí, thương yêu lẫn nhau; thẳng thắn đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người tốt; kiên quyết đấu tranh chống những biểu hiện lợi dụng phê bình với động cơ xấu.

  * Về quan hệ với nhân dân:

  Luôn nêu cao ý thức phục vụ nhân dân, làm việc với thái độ khách quan, công tâm, tập trung sức giải quyết đáp ứng những yêu cầu chính đáng của nhân dân; gần gũi lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của quần chúng, chủ động đối thoại với nhân dân và cán bộ dưới quyền.

  Luôn thể hiện tinh thần gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

  Kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện vô cảm, quan liêu, cửa quyền, hách dịch và các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà nhân dân.

  * Về trách nhiệm trong công tác

  Nêu cao ý thức trách nhiệm người đảm viên thực hiện các nhiệm vụ do chi bộ giao, luôn tận tuỵ với công việc;  

  Chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; nói đi đôi với làm, đã nói thì phải làm.

  Kiên quyết chống tư tưởng cục bộ, bè phái và các biểu hiện cơ hội, thực dụng vì lợi ích cá nhân, "lợi ích nhóm".

  * Về ý thức tổ chức kỷ luật

  Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; phát huy dân chủ đi đôi với giữ nghiêm kỷ luật trong tổ chức, cơ quan, đơn vị.

  Gương mẫu chấp hành Nghị quyết, Chỉ thị, Quyết định, sự phân công, điều động của tổ chức; đi đầu thực hiện nền nếp, chế độ sinh hoạt Đảng, các nội quy, quy chế, quy định của tổ chức, cơ quan, đơn vị, nói, viết và làm theo Nghị quyết.

  * Về đoàn kết nội bộ

  Hết lòng chăm lo xây dựng và tăng cường đoàn kết nội bộ; quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của quần chúng trong cơ quan, đơn vị, địa phương; công tâm với cán bộ dưới quyền; hợp tác với đồng chí, đồng nghiệp để không ngừng tiến bộ.

  Chân thành giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp trong công tác và trong cuộc sống; bảo vệ uy tín, danh dự của đồng chí, đồng nghiệp; không tranh công, đổ lỗi, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, khuyết điểm cho người khác.

  Tích cực tham gia xây dựng tổ chức đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội nơi công tác; kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện chia rẽ, bè phái, gây mất đoàn kết nội bộ và trong nhân dân.

  Thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, bản thân đăng ký luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm với vai trò là Bí thư chi bộ - PHT PT nhà trường bản thân xin đăng ký trong năm 2014 phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bản thân góp phần cùng với tập thể chi bộ trường THCS Mai Hóa thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

  Với trách nhiệm của một đảng viên, tôi xin hứa trước tập thể chi bộ sẽ quyết tâm thực hiện tốt những nội dung đăng ký ở trên.

   

                                                                                                                   

         XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ                                                                    NGƯỜI VIẾT BẢN ĐĂNG KÝ

   

   

   

   

                                                                                                       Mai Xuân Hiểu

   

   

   

                                                                                                                   

   

                                                                                                                   

   

   


  Nhắn tin cho tác giả
  Dau Xuan Mai @ 08:47 07/07/2014
  Số lượt xem: 274
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến

  Báo Dân Trí